☰ Menu
Muzeum w Koszalinie
Herb Muzeum w Koszalinie

Niedziela 21.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szlak Tradycji Miejskich

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR MK-III-26.2.2017 z dnia 14.03.2017 r.

 

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinierewitalizacja i adaptacja czterech obiektów zabytkowych: Kamienica gotycka tzw.Domek Kata” wraz z dobudówką, mur miejski, relikty wziemne zespołu klasztorno-zamkowego, schron betonowy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne w ramach działania 8.1 Oś Priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie – rewitalizacja i adaptacja czterech obiektów zabytkowych: Kamienica gotycka tzw.”Domek Kata” wraz z dobudówką, mur miejski, relikty wziemne zespołu klasztorno-zamkowego, schron betonowy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne.

UWAGA!

Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. Nr 3 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Zał. Nr 3 w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym zmianie ulega termin do składania ofert wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Modyfikacja Zapytania ofertowego polega na zmianie brzmienia Pkt 6.5 z

było: Termin składania ofert: do dnia 17.02.2017 r., do godziny 13:00.

na

jest: Termin składania ofert: do dnia 21.02.2017 r., do godziny 14:00.

Załącznik 3 po modyfikacji

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie – rewitalizacja i adaptacja czterech obiektów zabytkowych: Kamienica gotycka tzw.”Domek Kata” wraz z dobudówką, mur miejski, relikty w ziemne zespołu klasztorno-zamkowego, schron betonowy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik nr 2 wzór umowy

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 
Wytworzył:
Janina Filipczak
(2017-03-19)
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-06-12 09:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2018-01-23 12:06:38)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X