☰ Menu
Muzeum w Koszalinie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Polityka Prywatności

W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
 • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu),
 • tworzenia statystyk.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem danych jest Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, NIP: 669-11-24-770 (zwane dalej Muzeum).

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Knopczyk. Kontakt z inspektorem  jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@muzeum.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 1. Kategorie danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane identyfikacyjne (monitoring wizyjny), dane osób odwiedzających Muzeum, dane darczyńców i osób wypożyczających eksponaty, dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, dane wnioskodawców, dane użytkowników systemów informatycznych, osób uczestniczących w uroczystościach, dane osób uczestniczących w programach edukacyjnych i konkursach organizowanych przez Muzeum.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji statutowych działań Muzeum:

 1. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 2. realizacja procedury obsługi wniosków i korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 3. obsługę wypożyczeń i przyjmowania eksponatów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 4. realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
 5. realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
 6. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
 7. realizacja zadań związanych z propagowaniem działalności Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 8. realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
 9. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
 10. realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
 11. realizacja umowy – zamówienia, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.koszalin.pl/, na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 12. w celu wystawienia faktury za usługi lub sprzedaż towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 13. realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania. 
 2. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania ;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 1. Przekazywanie danych

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 

 

Wytworzył:
Maxus
(2013-04-19)
Udostępnił:
Szlegel Mateusz
(2018-06-13 09:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Szlegel Mateusz
(2018-06-13 09:10:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 62168