☰ Menu
Muzeum w Koszalinie
Herb Muzeum w Koszalinie

Niedziela 21.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulaminu Zwiedzania Muzeum w Koszalinie

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
Dyrektora Muzeum w Koszalinie
 z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Muzeum w Koszalinie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2012.406) zarządzam, co następuje:                                                 § 1
Wprowadza się w Muzeum w Koszalinie Regulamin Zwiedzania Muzeum w Koszalinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                  § 2
Regulamin podlega upublicznieniu w widocznym miejscu w pobliżu kasy dla zwiedzających, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Muzeum w Koszalinie.

                                                 § 3
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu, przestrzegania jego zapisów oraz do egzekwowania od gości Muzeum podporządkowania się zapisom Regulaminu.

                                                 § 4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się zastępcy dyrektora Muzeum w Koszalinie.

                                                 § 5
Niniejsze zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                 § 6
Traci moc zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Muzeum w Koszalinie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Muzeum w Koszalinie.

 

Zalacznik-regulamin-zwiedzania-3-czerwca-2016

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-06-28 08:14:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2017-04-27 10:14:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X