Czas pracy Muzeum

I. Godziny udostępniania ekspozycji:

Muzeum dla zwiedzających jest czynne w godzinach 10.00-16.00.

Od 15 maja do 15 września muzeum jest czynne w godzinach 10.00-17.00.

W poniedziałki ekspozycje nie są udostępniane zwiedzającym. Wyjątek stanowi lipiec i sierpień, kiedy muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia w godz. 10.00-17.00.

II. Czas pracy administracji i działów merytorycznych muzeum.

Pracownicy administracji i działów merytorycznych Muzeum pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-03-19 09:46:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2017-04-27 10:12:13)