Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Koszalin, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Muzeum w Koszalinie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 5.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-03-26 09:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2017-04-27 10:14:23)