Państwowy Rejestr Muzeów

Państwowy Rejestr Muzeów

 

W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej „Rejestrem”.

 

Rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce jest prowadzony na podstawie ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 roku (tekst jednolity - Dziennik Ustaw nr 987 z 2012 roku).

Muzeum w Koszalinie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów w dniu 30 grudnia 2009 roku pod numerem 100.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Szumowski
(2013-03-26 09:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Szlegel
(2017-04-27 10:14:30)